Скачайте форму, откройте и заполните, затем сохраните документ на свой компьютер.
Потом заполненую форму можно распечатать и подписать. Документ принести в канцелярию или отправить по почте (LASNAMÄE PÕHIKOOL, Ümera 46, Tallinn 13816).
Если заполненая форма будет дигитально подписана, то отправте документ по эл. почте (lpk[ät]lpk.tln.edu.ee).

Avaldus kooli astumiseks Word PDF

Avaldus võtta vastu õpilane pikapäevarühma Word PDF

Avaldus võtta vastu õpilane kutseõppeklassi Word PDF

Avaldus kustutada õpilane kooli nimekirjast Word PDF

Taotlus välja anda õpilaspilet Word PDF

Avaldus koostada õpilasele individuaalne õppekava Word PDF

Avaldus korraldada õpilasele õpetust koduõppe vormis Word PDF

Avaldus rakenda õpilasele lihtsustatud õppekava Word PDF

Taotlus lapse esindaja poolt nõustamiskomisjonile Word PDF

Taotlus INNOVE Rajaleidja Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjonile Word PDF

Taotlus INNOVE Rajaleidja üleriigilise nõustamiskomisjonile Word PDF