Председатель ученического представительства - Regina Ritšnjak – 9.B

Состав ученического представительства:

Roman Makejenko - 6.A
Jakob Lazüraitis - 6.A
Jana Ledneva - 6.A
Anastasija Bukatova - 6.A
Edvard Hodaljov - 6.A
Erik Jürgenson - 6.E
Anastasia Danilova - 7.A
German Ritt - 7.A
Denis Kostjutšenko - 7.A
Aleksandr Puhhalski - 7.A
Stanislav Mazur - 7.A
Rašad Mirzayev - 7.A
Nikita Gantcharov - 7.B
Andres Veiper - 7.L
Nikita Strizhakov - 7.F
Artur Tregub - 8.A
Dmitri Kovaljov - 8.A
Kristina Žuravljova - 8.A
Milena Müür - 8.A
Marek Kruusman - 9.A
Kristina Bašlovskaja - 9.B
Regina Ritšnjak - 9.B
German Lebedev - 9.B

Esindaja hoolenõukogusse – Artur Tregub - 8.A
Esindaja õpetajate nõukogusse – Anastasia Danilova - 7.A

Koosolekud toimuvad 1 kord 2 kuus (kokku 5 koosolekut) või rohkem vajadusel.

Esinduse eesmärgid on:

õpilaste ühistegevuse korraldamine
õpilaste vaba aja sisustamise võimaluste parandamine
ÕE viib läbi ülekoolilisi üritusi,
esindab õpilaste huve, vajadusi, arvamusi avalikkuse ees ning õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel.


Тел. 6356771

E-mail: huvijuht[at]lpk.tln.edu.ee